Zistené a vyriešené priestupky: 1288
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1154