Zistené a vyriešené priestupky: 1483
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 811