Zistené a vyriešené priestupky: 1495
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 859