Zistené a vyriešené priestupky: 1647
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 792