Zistené a vyriešené priestupky: 2236
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1311