Zistené a vyriešené priestupky: 1969
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 967