Zistené a vyriešené priestupky: 2345
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 962