Zistené a vyriešené priestupky: 1188
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 919