Zistené a vyriešené priestupky: 1158
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 895