Zistené a vyriešené priestupky: 1227
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 602