Zistené a vyriešené priestupky: 1884
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 907