Zistené a vyriešené priestupky: 1801
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 999