Zistené a vyriešené priestupky: 1663
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 874