Zistené a vyriešené priestupky: 18 499
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 10 401