Zistené a vyriešené priestupky: 1805
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1041