Zistené a vyriešené priestupky: 1872
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 859