Zistené a vyriešené priestupky: 1746
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 793