Príslušníčky Mestskej polície Žilina prezentovali činnosť Mestskej polície na akcii Dni pracovných príležitostí, ktoré organizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU Žilina, dňa 9. novembra 2022 vo svojich priestoroch.

Študenti kládli množstvo otázok, zaujímali sa o právomoci príslušníka mestskej polície, vybavenie mestskej polície, organizačné členenie a iné.

Necháme sa teda prekvapiť, ktorí z nich po skončení štúdia prejaví záujem o prácu v našich radoch.