Hliadka MP vo večerných hodinách riešila na Bernolákovej ulici sťažnosť občana, ktorý oznámil muža sediaceho na lavičke pod vplyvom neznámej látky, vykrikujúceho vulgarizmy po okoloidúcich osobách, pričom do nich hádže zemiakové hranolky. Pri kontakte s hliadkou muž reagoval agresívne, preto boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Po predvedení na útvar MP za účelom zistenia totožnosti a prejednania priestupku, si 38 ročného muža prevzala do opatery jeho sestra. Dôvodom nekonvenčného správania boli problémy v práci a následne kombinácia liekov s alkoholom.