Každá nehnuteľnosť, každý byt, dom majú svoje vstupné, či vchodové dvere. Ľudia akokeby si vôbec neuvedomovali dôležitosť ich zamykania. To isté platí aj o bezpečnostných dverách. Aj tie treba zamykať. Pokiaľ sme aj doma, netreba sa spoliehať iba na pribuchnuté dvere. Zamykanie zaberie pár sekúnd. V opačnom prípade riskujeme neželaného návštevníka. Nezanedbateľnú úlohu v procese bezpečnosti bytových domov má domový dôverník, domovník, alebo jednoducho všímavosť obyvateľov vchodu, ktorí by sa medzi sebou mali poznať.

Vo večerných hodinách MP prijala oznam, že na Kempelenovej ulici na sídlisku Hájik sa do spoločných priestorov vchodu paneláku nasťahoval neznámy muž, ktorý si tam nanosil oblečenie a iné osobné veci. Oznamovateľ požiadal o pomoc, pretože nevie ako má v tejto veci postupovať. Hliadkou MP bolo na mieste zistené, že neznámy muž naznášal okrem šatstva aj veci čo našiel v kontajneroch, čím v miestnosti vznikol silný zápach a neporiadok. Obyvateľom vchodu bolo odporučené aby si vymenili vchodové zámky a dôsledne zamykali vchod. V prípade opakovaného výskytu neznámej osoby môžu kontaktovať MP, resp. hliadku na okrsku.