25. 5. 2020 v čase o 22:29 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telef. oznam ohľadom rušenia nočného kľudu a poškodzovania stojacich vozidiel na ulici Čajakova. Vyslaná hliadka zistila osobu, ktorá utekala z uvedenej ulice. Po zadržaní za použitia donucovacích prostriedkov bolo u 32 ročného muža zo Žiliny zistené igelitové vrecko s rastlinnou sušinou. Pri kontrole vozidiel v uvedenom priestore hliadka MP zistila dve poškodené vozidlá s rozbitým oknom a poškodenou kapotou. Prípad si prevzal Policajný zbor SR.