Operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom finančnej hotovosti v bankomate na sídlisku Hliny. Na mieste bolo hliadkou MP zistené, že sa jedná o hotovosť 500€ + doklad o výbere. Peniaze boli hliadkou odovzdané v pobočke príslušnej banky.