Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo +421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina