Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom dňa 08.02.2022 o 08:00 hod. (v budove MP) na pozíciu:

príslušník mestskej polície

Predpokladaný termín nástupu je 01.03.2022

Základné požiadavky:

 • úplné stredoškolské vzdelanie,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • bezúhonnosť,
 • telesná a duševná spôsobilosť,
 • vek minimálne 21 rokov.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 800 €/mesiac brutto (len počas odbornej prípravy príslušníkov MP)
 • po nástupe do výkonu služby možnosť osobného ohodnotenia a príplatkov
 • stanovené príplatky
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac
 • stravné lístky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zo sociálneho zabezpečenia – osobitné sociálne poistenie
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, zvýhodnená MHD, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla)
 • rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom
 • služobný mobilný telefón

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 07.02.2022 na adresu:  Mestská polícia Žilina, Hollého 11 010 01 Žilina            

alebo e-mail: nabor@mpza.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné  uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomný súhlas je dostupný k stiahnutiu TU

Ostatné informácie na www.mpza.sk/skoliace-stredisko/

 PRACUJ S NAMI PRE NAŠE MESTO