Kontrola a regulácia chovu v komunite nekončí🐶🐕

Kynológ MP a zároveň komunitný policajt rieši v marginalizovanej rómskej komunite na Bratislavskej ulici rôzne situácie a prípady. Dohliada aj na kontrolu chovu psov, ich reguláciu a snaží sa poskytovať poradenstvo v tejto oblasti.

Včera musel zasiahnuť ráznejšie, pretože MP mala informácie a sťažnosti od obyvateľov komunity na neoprávnené umiestnenie psov v priestoroch uzamknutých sociálnych zariadení, čím konkrétna osoba znemožňovala ich používanie ostatným nájomníkom. V spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Žilina a správou bytov mesta (Žilbyt) boli priestory sprístupnené, zámok vymenený a kľúče dané do používania všetkým nájomníkom. Jeden pes bol prevezený do útulku a majiteľovi kríženca bandoga boli na mieste uložené nápravné opatrenia a pokuta v rozkaznom konaní. Kontroly priestorov budú pokračovať.

🐴🐾🦌🐍🦆 S čím všetkým prichádza do kontaktu náš kynológ a aké zvieratá už odchytával v našom meste sa dozviete v nasledujúcich príspevkoch.