05.09.2020 v čase o 12:46 hod. hliadka MP preverovala urgentný oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Bratislavská cesta v blízkosti železničnej trate, pričom je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie. Hliadka MP na mieste zistila osobu ležiacu na násype koľajiska. Muž bol z trate odtiahnutý a premiestnený na bezpečné miesto. Preverovaním bolo zistené, že 35 ročný muž zo Žiliny je pod vplyvom alkoholu, bez zranenia. Na mieste sa nachádzal aj zamestnanec železníc, ktorý prostredníctvom rádiostanice spomalil prechádzajúce vlaky počas zákroku hliadky MP.