Medzinárodne hľadaná osoba v rukách polície.

V Parku Ľ. Štúra bol hliadkou MP zistený a následne zadržaný 26 ročný muž z dôvodu príkazu na zatknutie. Proti menovanému boli z dôvodu obavy možného úteku použité hmaty, chvaty a putá, po čom bol bezodkladne predvedený na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru.

V nočných hodinách bolo v centre mesta hliadkou MP spozorované motorové vozidlo zn. Audi vychádzajúce z pešej zóny, ktorého vodič bol zastavený z dôvodu podozrenia spáchania priestupku. Pretože osoba nedokázala hodnoverne preukázať svoju totožnosť a javila známky požitia alkoholu, bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o muža, po ktorom bolo vyhlásené miestne pátranie. Vo vozidle sa nachádzal aj iný pasažier – 50 ročný muž. Kontrolou hliadka zistila, že sa jedná o osobu, na ktorú bol vydaný medzinárodný príkaz na zatknutie. Osoby boli predvedené na Obvodné oddelenie Policajného zboru.