Žiaľ, smútok a bolesť naplnili naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že náš priateľ a kolega Milan nás navždy opustil. Za 28 rokov v službe mestu – v mestskej polícii odviedol kus poctivej práce s nezmazateľnou stopou. Bol jedným z tých, čo formovali Mestskú políciu Žilina do dnešnej podoby. So zápalom športovca a jemu vlastnou šikovnosťou zvládal aj ťažké situácie. Milan bol typ človeka, ktorý žil veľmi rýchlym životným tempom, nedoprial si oddychu. Bol druhým nápomocný, snažil sa každému vyhovieť ako sa len dalo. Vždy sa dalo naňho spoľahnúť. Ak doľahla na niekoho pracovná kríza, v Milanovej prítomnosti sa rozplynula. S ním to všetko šlo akosi ľahšie. Do každodenných problémov vnášal optimizmus. Večne usmiaty chlapík, ktorý vedel v tej pravej chvíli pobaviť. Jeho zmysel pre humor pramenil z nadhľadu a jeho životných skúseností. A pritom on sám svojimi problémami ľudí nezaťažoval. Sú chvíle a dni, kedy treba len skloniť hlavu a mlčať. Život pôjde ďalej, budeme musieť prekonať žiaľ a žiť našu každodennosť. Myslím, že Milan by si to tak prial. Budeme na neho spomínať ako na človeka, ktorého sme si vážili. Doprajme mu nebeský pokoj a nech nás uteší, že sme mali tú možnosť poznať a stráviť veľkú časť života s takým skvelým človekom.

Pieseň, ktorú si mal tak rád zostane spätá s myšlienkami na Teba. Česť tvojej pamiatke Milan. https://www.youtube.com/watch?v=3MRArK-gg1g