Téma protialkoholických záchytných izieb je viac ako pálčivá téma. Dlhodobo chýbajú hlavne vo väčších mestách. Ich absencia má negatívny dopad už aj tak na kolabujúci zdravotnícky systém a mestské (obecné) polície aj v týchto chladných mesiacoch budú znova improvizovať v snahe ochrániť zdravie ležiacim opitým osobám, v snahe chrániť verejný poriadok pred agresívnymi jedincami pod vplyvom alkoholu.

facebook.com/mpza.sk/

RTVS