V piatok o 22:20 hod. hliadka spozorovala podozrivé konanie mladej ženy, ktorá vystúpila na betónové zábradlie balustrád pri Mestskom divadle a chcela z neho pravdepodobne skočiť.

Príslušníci MP začali s osobou upokojujúci rozhovor a následne pohotovo zasiahli tak, že bola zo zábradlia stiahnutá do bezpečia. Žena pred tým, ako chcela čin dokonať, volala na tiesňovú linku a nahlásila, že sa ide zabiť skokom zo zábradlia. Z dôvodu psychickej indispozície bola na miesto privolaná zdravotná pomoc, ktorá si osobu prevzala do svojej starostlivosti.