Cyklohliadky v letných mesiacoch využíva MsP Žilina už niekoľko rokov.

Novinkou sú motohliadky, ktoré sú vybavené automatickým externým defibrilátorom (AED) a zdravotníckym vybavením pre prípad pomoci obyvateľom a návštevníkom nášho mesta.