Hliadka pomohla

Z dôvodu intenzívneho dažďa hliadka MP vo večerných hodinách vykonávala kontrolu výšky toku Všivák. V časti vtoku do zatrubnenia spolu s obyvateľmi blízkej bytovky vyčistili mrežu od naplavených nečistôt a konárov, čím znemožnili vybreženie toku.

Pri následnej kontrole potoka v celej dĺžke v Parku Ľ. Štúra hliadka v koryte zistila muža, ktorý sa nemôže dostať na breh a hrozilo jeho utopenie. Za aktívnej pomoci hliadky sa 50 ročný muž z rozvodneného potoka dostal. Do vody vraj spadol, keď sa uhýbal prechádzajúcemu motorovému vozidlu.