V stredu začína školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť !

👮‍♂️👩‍✈️Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke uvedeným spôsobom zvyšujeme bezpečnosť prechádzajúcich detí ale aj dospelých. Jedným z pravidiel a povinností v zmysle zákona o cestnej premávke je aj to, 🚸že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť🚸

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.

Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany. Rodičia, poučte preto svoje deti ako sa správať v cestnej premávke, my sa vynasnažíme, aby ďalší školský rok bol bez nehôd.