Nebezpečenstvo na ceste.

Všímavosť motoristov zabránila nehode. Hliadkou na základe oznamu bol zistený prepadnutý kanalizačný poklop smerom od ul. Kragujevská na ul. Mostná. Hliadka dočasne označila miesto dopravným kužeľom a chyba bola oznámená správcovi komunikácie, ktorý poklop opravil.

Za nález odmenu.

Operačné stredisko prijalo telef. oznam ohľadom nálezu peňaženky v Parku Ľ. Štúra. Hliadka na mieste zistila ženu, ktorá mala pri sebe nález peňaženky s obsahom 1136 €. Keď sa žena dozvedela, že MP nedáva za nález finančnú odmenu, odmietla vec vydať. Absurdnú situáciu ukončila až hliadka štátnej polície, ktorá musela byť na miesto privolaná.

Trestný zákon definuje zatajenie veci:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.