Spoločnými silami proti kyberšikane.

Preventistky Mestskej polície Žilina sa spojili so študentami Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU a pripravili sériu prednášok na tému bezpečného správania sa na internete a sociálnych sieťach.

Stretnutia absolvovali žiaci II. stupňa jednej zo základných škôl v Žiline a nasledovať budú prednášky pre študentov stredných škôl.

Téma je nanajvýš aktuálna a veríme, že aj pohľad mladých ľudí – vysokoškolákov napomôže mladším rovesníkom správne sa zorientovať v kyberpriestore a využívať ho správne a hlavne bezpečne.