AED v službách MP pripravený pomôcť 💛💚💗

Minulý rok zdravotníci Slovenského Červeného kríža školili a preverili príslušníkov MP v poskytovaní predlekárskej pomoci aj za pomoci automatického externého defibrilátora (AED). Je to prístroj s jednoduchým ovládaním a zároveň neoceniteľný pomocník poskytujúci obrazové a hlasové pokyny a pomôcky počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). KPR je potrebná v každej núdzovej situácii, v ktorej došlo ku zástave srdca. Zabezpečenie vysokokvalitnej KPR zvyšuje šancu na prežitie. A práve na tohto pomocníka sme čakali.

Od včera je defibrilátor v motorizovanej hliadke našim “kolegom” a pomocníkom v službe, pripravený kdekoľvek pomôcť obyvateľom a návštevníkom nášho mesta.