Vopred urobené opatrenie, včasná ochrana alebo obrana, predchádzanie niečomu, aj takto jednoducho sa dá definovať prevencia. Popísali sme o nej na našich stránkach dosť, prikladáme jej patričný význam. V postavení MP na Slovensku má nezastupiteľnú úlohu práve pre priamy dosah na cielené skupiny obyvateľstva – komunity, chránené osoby ako sú deti a seniori. Prázdniny nie sú výnimkou, skôr naopak, snažíme sa “vymýšľať” program pre deti a tiež sa do programov zapájať s inými subjektami.

  • pár ukážok zo spolupráce preventistiek MP a Policajného zboru – dopravná výchova,
  • polícia očami detí, dopravná výchova, dopoludnie strávené v komunite
  • účasť na 2. ročníku dennej letnej školy MLADÝ ZÁCHRANÁR, ktorú organizuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským červeným krížom