Poskytovanie zdravotnej pomoci v uliciach nášho mesta je dôležitou súčasťou našej práce.


06-08.august – v Žilinských uliciach pribudlo 7 nových Mestských Policajtov – zdravotníkov, ktorí dnes úspešne ukončili 33 hodinový kurz prvej pomoci. Sme veľmi radi, že sa k radom First Responderov = zložkám, ktoré na vyžiadanie môžu poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchrannej zdravotnej služby pripájajú aj 6ti skvelí policajti, a jedna šikovná policajtka (už ich máme v Žiline spolu 17).Prajeme vám, aby ste ani ruksak prvej pomoci ani AED nemuseli často pri vašej práci otvárať!