Včera zasahovali namiesto nás deti.

Želáme im šťastné detstvo bez akýchkoľvek hrozieb.