V stredu 23.9.2020 vykonala Mestská polícia Žilina v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na vymedzený okruh účastníkov cestnej premávky, cyklistov.

Akcia sa uskutočnila na základe množiacich sa podnetov o výskyte kolízií medzi chodcami a cyklistami v centre mesta Žilina, konkrétne na ul. Predmestská, A. Bernoláka, Veľká okružná, V. Spanyola a v priestore Farských schodov.

Počas necelých dvoch hodín bolo zistených 110 porušení pravidiel cestnej premávky a osobitných ustanovení o cyklistoch. Najčastejšie sa jednalo o jazdu po chodníku, nevyužívanie cestičky pre cyklistov, jazda v protismere, jazda bicyklom po priechode pre chodcov a zákaz vjazdu cyklistov.

Súčasťou akcie bolo aj preventívne pôsobenie na správanie cyklistov, počas ktorej boli rozdávané náučné letáky.