✔Mestská polícia Žilina dlhodobo spolupracuje so Správou Národného parku Malá Fatra hlavne v oblasti nálezov aj zranených chránených živočíchov v našom meste 🦅 V súčasnej dobe evidujeme viac telefonátov od obyvateľov ohľadom vypadnutých mláďat vtákov dravcov z hniezd, preto uvádzame pár všeobecných zásad a informácií ako sa v podobných prípadoch správať. Zároveň ďakujeme za neúnavnú spoluprácu pracovníkom Správy NP MF, hlavne strážcovi p. Tretiníkovi 🤝

🟢Ak nájdete vypadnuté mláďa vtáka, je vhodné najskôr sa poobzerať po blízkom okolí, či sa tu nenachádza dospelý jedinec, ktorý ho prikrmuje. Mláďa položte na konár, resp. rímsu domu, aby sa k nemu nedostal predátor. Z väčšej vzdialenosti ho pozorujte. Mláďa je potrebné zobrať, až keď dlhšiu dobu nevidno na blízku rodičov.

🟢Každý nález a manipuláciu (ošetrovanie, umiestnenie, potrava a podobne) s chráneným živočíchom (pričom napr. väčšina u nás voľne žijúcich vtákov je zároveň chránenými živočíchmi) v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra telefonicky konzultujte s odborníkom a konajte až na základe jeho usmernenia! Pre zraneného živočícha je prvoradé skoré zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody väčšia.

Bližšie informácie na:

Národný park Malá Fatra – Zranený živočích