Bránenie vo výjazde je priestupkom, ak vodič stojí s vozidlom na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. V prípade, ak Vám niekto bráni vo výjazde:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158, ktoré môžu zistiť držiteľa vozidla a vyzvať ho na preparkovanie,
  2. ak nie je možné zistiť držiteľa vozidla, privolajte na miesto hliadku a zotrvajte na mieste,
  3. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok.