Ležiaca osoba na chodníku alebo akomkoľvek mieste nie je bežným javom a možno potrebuje práve Vašu pomoc. Je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. V prípade zistenia ležiacej osoby:

  1. zhodnoťte situáciu bez ohrozenia vlastného života,
  2. zistite príznaky prípadného úrazu alebo ochorenia, 
  3. poskytnite prvú pomoc (karta prvej pomoci),
  4. privolajte špecializovanú pomoc (112, 155) a odovzdajte postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.