V prípade nálezu hotovosti v bankomate:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
  2. odoberte hotovosť z miesta,
  3. odovzdajte ju na pobočke príslušnej banky s uvedením miesta a času nálezu.
  4. V prípade, že dôjde k nálezu v čase mimo otváracích hodín pobočky banky, využite non-stop zákaznícku linku.