Osobné doklady obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím. V prípade nálezu takýchto dokladov:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
  2. odovzdajte doklady na klientske centrum v budove Okresného úradu v Žiline: https://www.minv.sk/?kletske-centrum.