Uhynuté zvieratá rozdeľujeme do niekoľkých kategórií, pričom každý živočích spadá do pôsobnosti rôznych orgánov verejnej a štátnej správy.

  1. V prípade nálezu uhynutých chránených živočíchov, kontaktujte linku 112.
  2. V prípade nálezu uhynutej poľovnej zvery, kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166 alebo policajný zbor na tel. č. 158, ktoré disponujú kontaktmi na poľovné revíri.
  3. V prípade nálezu uhynutých psov, mačiek a holubov, kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166.
  4. V prípade nálezu uhynutých hospodárskych zvierat, kontaktujte Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps25.asp
  5. V prípade nálezu uhynutých exotických zvierat kontaktujte https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps25.asp