V prípade nálezu veci nezanedbateľnej hodnoty:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158 za účelom preverenia, či sa nejedná hľadanú vec,
  2. odovzdajte vec ako nález na majetkovo-právnom odbore Okresného úradu v Žiline: https://www.minv.sk/?oe