V prípade, ak vás niekto urazí alebo vydá na posmech:

  1. korporácia útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. podajte policajtovi vysvetlenie, oznámte priestupok a podajte návrh na prejednanie priestupku.
  3. Návrh môžete podať aj priamo Odbor všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade. https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28&odbor=2

V prípade, ak niekto narúša občianske spolunažívanie tým, že sa Vám vyhráža ujmou na zdraví, nepravdivo Vás obviní z priestupku, robí Vám schválnosti alebo sa voči Vám inak hrubo správa:

  1. korporácia útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
  3. vo vlastnom záujme si overte dôkazy.