Priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Pojem nočný kľud nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, ale s poukazom na zákon o ochrane zdravia ľudí ide o čas ohraničený intervalom od 22.00 hod. do 06:00 hod.

V prípade, ak niekto ruší nočný pokoj:

  1. korporácia útvaru mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok.

V prípade, ak ruší nočný pokoj hudba z baru, diskotéky alebo pravidelná stavebná činnosť:

  1. korporácia útvaru mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
  3. možno sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva meranie hladiny hluku z hľadiska ochrany zdravia človeka. http://www.ruvzza.sk/01_urad/index01_kon.html