Tzv. „čiernou skládkou“ odpadu je miesto, ktoré nie je určené na uloženie odpadu a nachádza sa na ňom uložený a ponechaný odpad. Vytváranie takýchto skládok je protiprávnym konaním nie len v rozpore s právnymi normami, ale aj platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

V prípade, ak zistíte založenie skládky odpadu:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
  2. ak poznáte pôvodcu, podajte policajtovi vysvetlenie a poskytnite všetky informácie.
  3. Podnet môžete napadnúť aj na odbor životného prostredia pri MÚ v Žiline https://www.zilina.sk/sekcie/klientske-centrum/